Program do Ewidencji Czasu Pracy

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Zgodnie z polskim prawem pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji czasu pracy pracowników, niezależnie od tego czy dana jednostka jest firmą czy instytucją pożytku publicznego.

Rejestracja czasu pracy to to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, nieobecności, spóźnień, zwolnień pracownika itp. W podanej definicji ważne jest jedno wyrażenie – zestaw środków technicznych.

W wielu firmach ewidencja czasu pracy sprowadza się do założenia, że każdy pracownik przestrzega regulaminu pracy, więc nie potrzebne jest prowadzenie jakiejkolwiek ewidencji – wystarczy, że znaczącą przerwę w pracy lub urlop zgłosi ustnie lub pisemnie przełożonym. Okazuje się, że takie rozwiązanie nie jest korzystne dla żadnej ze stron.

Z kodeksu pracy wynika, że pracodawca nie prowadzący ewidencji czasu pracy łamie prawa pracowników. W przypadku kontroli w firmie Inspektorat Pracy może nałożyć karę grzywny w formie mandatu (w szczególnych przypadkach nawet do 30 tys. złotych!).

Jeśli inspektor udowodni, że w danej firmie kontrola czasu pracy nie była prowadzona wcale, została uzupełniona w ostatniej chwili lub została sfałszowana – wystąpić z wnioskiem do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Przechowywanie sprawozdań z ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe – okres przechowywania danych to 3 lata (tyle wynosi okres dochodzenia roszczeń pracowniczych).

Prawo pracy nie określa jednak w jakiej formie dane te mają być przechowywane – dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji i archiwum w formie elektronicznej. Z punktu widzenia pracodawców to dobra informacja – elektroniczna ewidencja czasu pracy pozwala na dokładniejszy monitoring i bieżącą kontrolę czasu pracy.

Program do Ewidencji Czasu Pracy

Dobrym rozwiązanie jest wdrożenie narzędzia do kontroli czasu pracy pracowników. Programy tego typu nie służą do przysłowiowego “podbijania karty na fabryce”, ale przede wszystkim dostarczają rzetelnych informacji na temat rzeczywistego czasu pracy, przerw, planowanych urlopów czy zwolnień lekarskich. Ponadto dają pracownikom możliwość wglądu we własne statystyki i samodzielną kontrolę czasu pracy – w tym planowanie dni wolnych oraz rzeczywistą efektywność.

Poniższy screen przedstawia kartę pracownika w programie do kontroli czasu pracy – statlook.

Rozliczanie czasu pracy pracowników

Monitorowanie aktywności pracowników

Oprócz czasu pracy i przerw system monitoruje także aktywność pracowników pracujących przy komputerach. Monitoring działań użytkowników to część systemu, dzięki której właściciel firmy lub manager zespołu ma możliwość sprawdzenia z jakich aplikacji, stron internetowych i plików korzystał pracownik w czasie pracy, co pozwala również zmierzyć efektywność pracy. Ponadto dane na temat czasu pracy zbierane są przez agentów automatycznie – nie trzeba więc sobiście kontrolować listy obecności – przy zalogowaniu agent natychmiast przesyła dane na serwer.

Zaproszenie na darmowe Webinarium

 Jak działa statlook?

 

systemy uplook oraz statlook

Nowa wersja  11

 

Zobacz w praktyce:

Jak sprawnie inwentaryzować zasoby?
Jak zadbać o legalność oprogramowania?
Jak oszczędzać czas Działu IT?
Jak kontrolować działania użytkowników?
Jak ułatwić swoje codzienne zadania?

 

21 września 2017 (czwartek) 

godz. 11:00

 

 

Dziękujemy!

Około 30 min. przed planowanym rozpoczęciem Webinarium otrzymacie Państwo e-mailem link do sesji.

Do zobaczenia.

Pobierz wersję Demo systemu statlook

Program do Audytu Oprogramowania

Aby pobrać podaj adres email: