„… Statlook ни дава информацията, от която имаме нужда! Информацията за ползването на компютъра на всеки един потребител. Ние използваме отчетите, показващи използваните сайтове и приложения, за да оценим производителността на всеки служител …“

Д. Кукиелка – Полски железници
Главен информационен директор (CIO)

„.. Моят опит със Statlook е повече от задоволителен. Той значително повиши ефикасността на нашия IT отдел. Поради слаба IT инфраструктура и обща цена за притежаване на софтуер (TCO), ние успяхме да спестим значителна сума …“

Т. Банковски – Pekao Pioneer
Главен изпълнителен директор (CEO)

„…управлението на нашите компютри чрез Statlook направи работата ни много по-лесна и най-накрая може да го наречем ефикасен мениджмънт. Проверката на Statlook за спазване на лицензи ни помогна да се отървем от всички приложения, инсталирани от потребители без нашето знание и одобрение …“

М. Залевски – Областна администрация Бемово, Варшава
Главен информационен директор (CIO)

„…ние сме доволни, че избрахме Statlook, защото можем винаги да разчитаме на познанията и опита на екипа по поддръжка. Посоката на развитие на приложението е ясна и смятаме, че можем да окажем влияние, тъй като всичките ни заявки за услуги са разглеждани, и ако са добре обосновани, се въвеждат.“

Ж. Брезек
Главен изпълнителен директор (CEO)

„… всяка година ние чакаме нова версия на Statlook, тъй като всяка от тях идва с много нови функции и полезни опции. Дори и в по-леките ъпдейти има полезни фукнции!…“

Б. Нибердинг
Главен информационен директор (CIO)

„… ние обичаме да поддържаме нещата организирани и да знаем всички отговори, когато някой ни попита за нашата IT инфраструктура. Statlook е от полза, без значение дали имаме нужда от детайли или преглед. Хардуер, софтуер или потребители – всички данни от които имаме нужда в една система …“

С. Боли
Главен информационен директор (CIO)