Top Reason Not to Use Unlicensed Software

Security Threats Rank as Top Reason Not to Use Unlicensed Software Computer users around the world cite the risk of security threats from malware as the top reason not to use unlicensed software. Users’ specific concerns include intrusions by hackers and loss of data. Yet a striking 43 percent of the software installed on personal…

Employee Monitoring Software

Monitorowanie komputera pracownika pozwoli Ci sprawdzić jak pracownicy wykorzystują ośmiogodzinny czas pracy. Dzięki wdrożeniu oprogramowania do monitorowania komputerów pracowników wydajność Twojej firmy znacznie wzrośnie..