Upgrade do wersji 12

W najnowszej odsłonie kładziemy nacisk na wzrost bezpieczeństwa w Zarządzaniu Danymi Osobowymi (RODO), Licencjami, Zasobami, Użytkownikami.
Dostosuj działania IT do obowiązujących w Polsce norm, dobrych praktyk
oraz najnowszych przepisów prawnych.

Zmiany w wersjach:

Wersja v9

 • Zarządzanie sprzętem i komputerami przez przeglądarkę,
 • inwentaryzacja i serwis sprzętu przez smartfon,
 • harmonogramy, zdalne operacje, akcje masowe.

Wersja v10
 • Import wiadomości e-mail jako zgłoszenie Helpdesk,
 • Opisy zgłoszeń w formacie HTML,
 • Historie Zasobów.

Wersja v11
 • Nowe prawa dostępu do grup zasobów i pracowników,
 • Pełna synchronizacja z Active Directory,
 • Monitorowanie Dziennika Zdarzeń Systemu Windows.

Wersja v12
 • Moduł do Zarządzania Danymi Osobowymi,
 • Nowe Zarządzanie Licencjami,
 • Rozbudowane Polityki Bezpieczeństwa.

Proszę o ofertę na upgrade do wersji 12

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez media-press.tv S.A. moich danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia
 Tak, chcę otrzymywać informację o kolejnych webinariach oraz promocjach.

Administratorem danych osobowych jest media-press.tv S.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szymanowskiego 1/15, 30-047 Kraków. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez media-press.tv