Pakiet RODO

RODO oswojone dla Ciebie!

Pakiet RODO to:

Rejestr czynności przetwarzania

To aktywne powiązanie ze zbiorami danych osobowych oraz automatyzacja tworzenia rejestrów.

Przypisywanie zbiorów do czynności

Wygodne zarządzanie i automatyzacja. Informacje o dostępach i powierzeniach w jednym miejscu.

Gotowe szablony dokumentów

Wewnętrzne dostępy, zewnętrzne powierzenia i pełna zautomatyzowana dokumentacja.

Repozytorium dokumentów bezpieczeństwa

Planowanie a także rejestr szkoleń wraz z danymi historycznymi.

Bieżące informacje o stanie zabezpieczeń

Zestawienie wielu czynników ryzyka w jednym miejscu, a także zgodność z każdą przyjętą metodyką oceny ryzyka.

Dane historyczne

Obsługa wniosków o usunięcie/modyfikacje danych, rozszerzone prawo dostępu i wglądu użytkownika w jego dane.
Przetestuj oprogramowanie Statlook!

Rejestr czynności przetwarzania

Wymagane w wielu organizacjach Rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania zostały w systemie statlook powiązane z aktualnymi informacjami o zbiorach, pracownikach i dostępach. Dzięki temu nie tylko zapewniają wymaganą przez RODO dokumentację, ale również pozwalają na bieżące zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.

Szczegóły

• Rejestr czynności przetwarzania zgodny z RODO
• Rejestr kategorii przetwarzania
• Aktywne powiązanie ze zbiorami danych osobowych
• Zautomatyzowane tworzenie rejestrów

Inwentaryzacja zbiorów danych

Dzięki systemowi statlook ławo i szybko zinwentaryzujesz zbiory zawierające dane osobowe, opiszesz je we właściwy sposób oraz przypiszesz do czynności (procesów). Dodatkową zaletą jest powiązanie zbiorów z informacjami o pracownikach, lokalizacjach, sprzęcie oraz oprogramowaniu.

Szczegóły

• Opis zbiorów zgodny z zaleceniami GIODO
• Przypisywanie zbiorów do czynności
• Informacja o dostępach i powierzeniach
• Wygodne zarządzanie i automatyzacja
• Pełna zgodność z wymaganiami RODO

Dostępy i powierzenia

Przeprowadź cały proces nadawania dostępów i powierzania danych zgodnie z wymogami RODO. System statlook ułatwia delegowanie zadań i automatycznie dokumentuje cały proces, a dzięki gotowym szablonom do druku, możesz równolegle prowadzić dokumentację papierową z fizycznymi podpisami pracowników.

Szczegóły

• Gotowe szablony dokumentów
• Zgłoszenie – weryfikacja – akceptacja – realizacja
• Pełna, zautomatyzowana dokumentacja
• Wewnętrze dostępy i zewnętrzne powierzenia

Dokumenty i szkolenia

Zarządzaj dostępnością dokumentów takich jak polityka bezpieczeństwa czy instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Planuj szkolenia dla wszystkich pracowników przetwarzających dane osobowe, specjalistów (ASI, ABI/IOD) oraz kadry zarządzającej.

Szczegóły

• Repozytorium dokumentów bezpieczeństwa
• Udostępnienie dokumentów tylko upoważnionym użytkownikom
• Planowanie szkoleń
• Rejestr szkoleń wraz z danymi historycznymi

Ocena ryzyka

Niezależnie od metodyki jaką przyjmiesz przy ocenie ryzyka, statlook pozwoli Ci zestawić wszelkie dostępne informacje dotyczące zbiorów danych osobowych, dostępów do nich oraz aktualnych zabezpieczeń i potencjalnych zagrożeń. Tylko taka wiedza pozwala określić realny poziom ryzyka i odpowiednio modyfikować zabezpieczenia.

Szczegóły

• Zgodność z każdą przyjętą metodyką oceny ryzyka
• Zestawienie wielu czynników ryzyka w jednym miejscu
• Bieżące informacje o stanie zabezpieczeń
• Rozliczalność – dokumentacja i raportowanie

Prawo do zapomnienia

Rejestruj prośby o usunięcie lub modyfikację danych osobowych i dokumentuj ich realizację. Zarządzaj całą dokumentacją w jednym miejscu.

Szczegóły

• Obsługa wniosków o usunięcie/modyfikacje danych
• Trwałe usunięcie danych osobowych przetwarzanych przez daną firmę
• Rozszerzone prawo dostępu i wglądu użytkownika w jego dane
• Dane historyczne

Incydenty bezpieczeństwa

Wykorzystaj optymalnie 72 godziny jakie daje Ci RODO na zażegnanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych osobowych. statlook pozwoli Ci na szybką analizę potencjalnego zagrożenia, zdalne rozwiązanie problemu oraz automatyczne udokumentowanie całego zdarzenia.

Szczegóły

• Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych
• Rejestrowanie i delegowanie własnych zgłoszeń
• Zintegrowany system Helpdesk
• Powiązanie z modułami Zasoby i Monitoring

Posumowanie głównych funkcjonalności pakietu RODO:

Szczegóły

• Rejestr czynności przetwarzania – automatyczny, wg. wytycznych UODO
• Inwentaryzacja zbiorów danych – czynności (procesy) bazujące na zbiorach
• Dostępy i powierzenia – pełna dokumentacja procesów udostępniania danych
• Dokumenty i szkolenia – centralna baza informacji dotyczących ochrony danych
• Ocena ryzyka – wszystkie informacje do oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
• Prawo do zapomnienia – rejestrowanie i dokumentowanie zgłoszeń
• Incydenty bezpieczeństwa – zgłoszenia i obsługa

Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2002-2022
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram