Pakiet RODO

RODO oswojone dla Ciebie!

Pakiet RODO to:

Rejestr czynności przetwarzania

To aktywne powiązanie ze zbiorami danych osobowych oraz automatyzacja tworzenia rejestrów.

Przypisywanie zbiorów do czynności

Wygodne zarządzanie i automatyzacja. Informacje o dostępach i powierzeniach w jednym miejscu.

Gotowe szablony dokumentów

Wewnętrzne dostępy, zewnętrzne powierzenia i pełna zautomatyzowana dokumentacja.

Repozytorium dokumentów bezpieczeństwa

Planowanie a także rejestr szkoleń wraz z danymi historycznymi.

Bieżące informacje o stanie zabezpieczeń

Zestawienie wielu czynników ryzyka w jednym miejscu, a także zgodność z każdą przyjętą metodyką oceny ryzyka.

Dane historyczne

Obsługa wniosków o usunięcie/modyfikacje danych, rozszerzone prawo dostępu i wglądu użytkownika w jego dane.
Przetestuj oprogramowanie Statlook!

Rejestr czynności przetwarzania

Wymagane w wielu organizacjach Rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania zostały w systemie statlook powiązane z aktualnymi informacjami o zbiorach, pracownikach i dostępach. Dzięki temu nie tylko zapewniają wymaganą przez RODO dokumentację, ale również pozwalają na bieżące zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.

Szczegóły

• Rejestr czynności przetwarzania zgodny z RODO
• Rejestr kategorii przetwarzania
• Aktywne powiązanie ze zbiorami danych osobowych
• Zautomatyzowane tworzenie rejestrów

Inwentaryzacja zbiorów danych

Dzięki systemowi statlook ławo i szybko zinwentaryzujesz zbiory zawierające dane osobowe, opiszesz je we właściwy sposób oraz przypiszesz do czynności (procesów). Dodatkową zaletą jest powiązanie zbiorów z informacjami o pracownikach, lokalizacjach, sprzęcie oraz oprogramowaniu.

Szczegóły

• Opis zbiorów zgodny z zaleceniami GIODO
• Przypisywanie zbiorów do czynności
• Informacja o dostępach i powierzeniach
• Wygodne zarządzanie i automatyzacja
• Pełna zgodność z wymaganiami RODO

Dostępy i powierzenia

Przeprowadź cały proces nadawania dostępów i powierzania danych zgodnie z wymogami RODO. System statlook ułatwia delegowanie zadań i automatycznie dokumentuje cały proces, a dzięki gotowym szablonom do druku, możesz równolegle prowadzić dokumentację papierową z fizycznymi podpisami pracowników.

Szczegóły

• Gotowe szablony dokumentów
• Zgłoszenie – weryfikacja – akceptacja – realizacja
• Pełna, zautomatyzowana dokumentacja
• Wewnętrze dostępy i zewnętrzne powierzenia

Dokumenty i szkolenia

Zarządzaj dostępnością dokumentów takich jak polityka bezpieczeństwa czy instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Planuj szkolenia dla wszystkich pracowników przetwarzających dane osobowe, specjalistów (ASI, ABI/IOD) oraz kadry zarządzającej.

Szczegóły

• Repozytorium dokumentów bezpieczeństwa
• Udostępnienie dokumentów tylko upoważnionym użytkownikom
• Planowanie szkoleń
• Rejestr szkoleń wraz z danymi historycznymi

Ocena ryzyka

Niezależnie od metodyki jaką przyjmiesz przy ocenie ryzyka, Statlook pozwoli Ci zestawić wszelkie dostępne informacje dotyczące zbiorów danych osobowych, dostępów do nich oraz aktualnych zabezpieczeń. Tylko taka wiedza pozwala określić realny poziom ryzyka i odpowiednio modyfikować zabezpieczenia.

Szczegóły

• Zgodność z każdą przyjętą metodyką oceny ryzyka
• Zestawienie wielu czynników ryzyka w jednym miejscu
• Bieżące informacje o stanie zabezpieczeń
• Rozliczalność – dokumentacja i raportowanie

Prawo do zapomnienia

Rejestruj prośby o usunięcie lub modyfikację danych osobowych i dokumentuj ich realizację. Zarządzaj całą dokumentacją w jednym miejscu.

Szczegóły

• Obsługa wniosków o usunięcie/modyfikacje danych
• Trwałe usunięcie danych osobowych przetwarzanych przez daną firmę
• Rozszerzone prawo dostępu i wglądu użytkownika w jego dane
• Dane historyczne

Incydenty bezpieczeństwa

Wykorzystaj optymalnie 72 godziny jakie daje Ci RODO na zażegnanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych osobowych. statlook pozwoli Ci na szybką analizę potencjalnego zagrożenia, zdalne rozwiązanie problemu oraz automatyczne udokumentowanie całego zdarzenia.

Szczegóły

• Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych
• Rejestrowanie i delegowanie własnych zgłoszeń
• Zintegrowany system Helpdesk
• Powiązanie z modułami Zasoby i Monitoring

Posumowanie głównych funkcjonalności pakietu RODO:

Szczegóły

• Rejestr czynności przetwarzania – automatyczny, wg. wytycznych UODO
• Inwentaryzacja zbiorów danych – czynności (procesy) bazujące na zbiorach
• Dostępy i powierzenia – pełna dokumentacja procesów udostępniania danych
• Dokumenty i szkolenia – centralna baza informacji dotyczących ochrony danych
• Ocena ryzyka – wszystkie informacje do oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
• Prawo do zapomnienia – rejestrowanie i dokumentowanie zgłoszeń
• Incydenty bezpieczeństwa – zgłoszenia i obsługa

Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2002-2022
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram