Audyt Legalności Oprogramowania

21 kwietnia 2016

Zobacz profesjonalne Narzędzie do Audytu Legalności Oprogramowania

Co To Jest Audyt Legalności Oprogramowania?

Audyt Legalności Oprogramowania to element procesu zarządzania zasobami IT polegający na analizie stanu zainstalowanego w organizacji oprogramowania, uporządkowaniu (ewentualnie uzupełnieniu) licencji oraz wdrożeniu procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem. Adresowany jest do szerokiego grona firm i instytucji.

Etapy Audytu Oprogramowania

Standardowy audyt oprogramowania przeprowadzany w organizacjach, składa się z trzech etapów: inwentaryzacji oprogramowania, wprowadzeniu programu naprawczego oraz stworzeniu procedur i zasad postępowania z programami i aplikacjami.

 1. Inwentaryzacja oprogramowania – polega na zdobyciu dokładnej wiedzy na temat posiadanych zasobów informatycznych w firmie. W pierwszej kolejności należy ustalić jakie zasoby posiada organizacja tzn. ustalić liczbę stacji roboczych, serwerów i systemów operacyjnych. Jednocześnie należy sprawdzić rodzaj zainstalowanego oprogramowania na każdym z urządzeń. Finalnie powstaje szczegółowy raport, w którym porównywana jest liczba posiadanych przez organizację licencji z informacjami zgromadzonymi w trakcie audytu.
 2. Program naprawczy - po wygenerowaniu raportu porównującego faktyczny stan oprogramowania z liczbą posiadanych licencji, kolejnym etapem jest natychmiastowe usunięcie z komputerów nielegalnego oprogramowania, do którego firma nie posiada licencji. Z dysków firmowych należy usunąć również zbędne i nieużywane aplikacje, które nie powinny się na nich znajdować. Na tym etapie uzupełnia się braki licencyjne do potrzebnych programów. W przypadku jeśli okaże się, że firma dysponuje większą liczbą licencji, może zainstalować zgodne z nimi programy, których one dotyczą.
 3. Ustalenie procedur i zasad postępowania z oprogramowaniem – ostatni etap polega na stworzeniu procedur i zasad dotyczących zarządzania posiadanymi przez firmę dobrami informatycznymi i licencjami oraz postępowania z nimi, które będą teraz obowiązywać wszystkich w organizacji. Ich wdrożenie i przestrzeganie chroni przedsiębiorstwo przed nielegalnym oprogramowaniem, a także związanymi z nim problemami z prawem i dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Program Do Audytu Oprogramowania

System statlook to program do sprawdzania legalności oprogramowania. Jest to również kompleksowy system do zarządzania zasobami informatycznymi oraz wydajnością pracy personelu.

Główne funkcje systemu statlook:

 • Zdalne skanowanie zasobów w poszukiwaniu zainstalowanych aplikacji
 • Zdalne skanowanie zasobów w poszukiwaniu dowolnie zdefiniowanych plików
 • Możliwość ręcznego skanowania komputerów (Agent na nośniku zewnętrznym)
 • Aktualne wzorce oprogramowania (darmowe aktualizacje bazy wzorców)
 • Możliwość tworzenia własnych wzorców
 • Wiązanie licencji w Menedżerze Licencji ze wzorcami oprogramowania
 • Przypisywanie licencji do komputerów
 • Identyfikacja Pakietów (np. Office) i sytemów operacyjnych
 • Pełna informacja o stanie legalności zainstalowanego oprogramowania i jego zgodności z posiadanymi licencjami (Audyt)

statlook program do Audytu Legalności Oprogramowania

Po co Twojej Firmie Audyt Oprogramowania?

Kwestia legalności oprogramowania staje się w Polsce coraz istotniejsza. Policja oraz BSA coraz sprawniej reagują na doniesienia o łamaniu praw autorskich. Decyzja o wprowadzeniu bieżącej kontroli stanu legalności posiadanego oprogramowania wydaje się konieczna. Szczególnie, że użytkownicy końcowi, zarówno świadomie jak i nieświadomie, na własną rękę instalują nielegalne oprogramowanie i pobierają z Internetu nielegalne pliki.

Podstawowe cele przeprowadzenia audytu oprogramowania w organizacji to:

 • uporządkowanie oprogramowania, tak aby osoba odpowiedzialna za oprogramowanie w firmie miała pewność, że każdy zainstalowany program jest użytkowany zgodnie z licencją
 • sprawdzenie rzeczywistego zapotrzebowania na ilość programów
 • optymalne wykorzystanie programów przez Użytkowników

Korzyści Dla IT

 • Zapewnienie legalności oprogramowania
 • Zinwentaryzowane multimedia, czcionki i inne pliki
 • Oszczędność czasu
 • Wzrost bezpieczeństwa infrastruktury IT

Korzyści Biznesowe

 • Legalność firmy
 • Zabezpieczenie przed konsekwencjami łamania prawa przez pracowników
 • Wzrost bezpieczeństwa danych

Zdalny Audyt Oprogramowania

Audyt oprogramowania w statlook pozwala osobom odpowiedzialnym z łatwością zidentyfikować nielicencjonowane oprogramowanie i pliki multimedialne oraz wyeliminować przypadki piractwa. Legalność posiadanego oprogramowania gwarantuje firmie lub urzędowi bezpieczeństwo prawne oraz chroni organizację i osoby odpowiedzialne przed dotkliwymi konsekwencjami.

Dzięki zdalnemu audytowi oprogramowania administrator może wykonać audyt bez potrzeby chodzenia od komputera do komputera, co znacząco skraca czas przeprowadzenia audytu. Jest to funkcja niezbędna dla programu do audytu, który ma być wykorzystywany w firmach posiadających od kilkudziesięciu komputerów wzwyż. Dzięki Agentom zainstalowanym na stacjach roboczych, z którymi zdalnie przez sieć łączy się konsola administracyjna programu, administrator sieci może wykonać zdalny audyt oprogramowania bez odchodzenia od swojego komputera.

Ma to podstawowe znaczenie dla funkcjonalności programu, który ma za zadanie wykonać precyzyjny audyt maksymalnie oszczędzając czas służb informatycznych. Administrator może z jednego miejsca przeprowadzić zdalny audyt oprogramowania, a następnie wyniki zobaczyć w formie przejrzystych i szczegółowych raportów: indywidualnych, dla wybranej grupy lub dla całej sieci. Sam proces audytu powinien zostać wykonany bez przerywania pracy użytkowników i zauważalnego obciążania sieci.

Konsekwencje posiadania nielicencjonowanego oprogramowania

 • Zwiększone ryzyko infekcji wirusami – bez ściśle określonych zasad postępowania pracownik może pobierać nieautoryzowane oprogramowanie.
 • Brak wsparcia technicznego – oprogramowaniu bez licencji nie przysługuje pomoc techniczna ze strony producenta.
 • Niekompatybilność oprogramowania – Jeśli użytkowane są różne wersje oprogramowania, może to owocować obniżeniem wydajności pracy, marnowanie czasu i zdenerwowanie pracowników.
 • Wejście w konflikt z prawem – osoby zarządzające firmą mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie prawa w przedsiębiorstwie.

Po co mojej firmie audyt?

Co ma dać przeprowadzenie audytu w firmie? Przede wszystkim ma wskazać sposób efektywnego zarządzania oprogramowaniem w naszej firmie oraz uchronić nas przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi praw autorskich. Aby efektywnie zarządzać oprogramowaniem musimy posiadać informacje o tym jakie programy są zainstalowane w naszej firmie, czy na wszystkie mamy licencje, czy wszystkie są wykorzystywane oraz czy są to aktualne wersje.

 • Zapewnienie legalności oprogramowania
 • Zabezpieczenie przed konsekwencjami łamania prawa przez pracowników
 • Zinwentaryzowane multimedia, czcionki i inne pliki
 • Oszczędność czasu
 • Wzrost bezpieczeństwa infrastruktury IT
 • Ochrona i zabezpieczenie przed wyciekiem danych

Przetestuj nasz produkt za darmo!

Wersja DEMO bez pełnej instalacji. Wersja TRIAL to pełna funkcjonalność do testów w Twoim środowisku.

Demo

Ten post dostępny jest również w %s

Podziel się tym artykułem

Najnowsze wpisy

statlook Produkt Roku 2014

System statlook otrzymał tytuł Produkt Roku 2014 IT Professional w kategorii Oprogramowanie do Zarządzania i Monitoringu Wręczenie nagrody odbyło się 11 g...

Więcej
Szkolenie z systemu Statlook

Zapraszamy na szkolenie technicznez obsługi systemu Statlook! Zapraszamy już 9 stycznia 2020 - godz: 10-14Szkolenie Online Chcemy, abyście Państwo wykorzyst...

Więcej
Wyciek danych

Wyciek danych tzn. utrata tzw. danych wrażliwych, czyli takich, których wyciek może spowodować znaczne straty dla przedsiębiorstwa, wiąże się z poważny...

Więcej
Kompleksowe zarządzanie zasobami IT w UMiG Wieliczka

Ponad 6000 firm oraz instytucji używa systemów do kompleksowego zarządzania zasobami IT uplook i statlook "... System ten pozwala nam kompleksowo zarządza�...

Więcej
uplook i statlook - Produkt Roku 2015 IT Professional

statlook - bardzo popularne na polskim rynku rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą IT zdobywa miano Produktu Roku 2015 IT Professional https://www.statlo...

Więcej
Audyt Bezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa ma na celu określenie aktualnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej firmy oraz doprowadzenie do osiągnięcia i utrzym...

Więcej
statlook do Monitorowania Komputera Pracownika

IT Professional rekomenduje statlook jako odpowiednie oprogramowanie, umożliwiające monitoring, kontrolę i podgląd działań użytkowników Monitorowanie ko...

Więcej
Czym jest kodeks dobrych praktyk?

Zważywszy na swobodę w tworzeniu sformułowań zawartych w RODO, można zauważyć, że niektóre aspekty rozporządzenia budzą niejasności. Jednym z tych z...

Więcej
Obsługa zgłoszeń serwisowych

Praca administratora wymaga szybkiej diagnozy zgłoszeń i umiejętności pracy pod natłokiem spraw. W słowniku specjalisty do wsparcia technicznego, sformuł...

Więcej
Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2002-2022
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram