Audyt Legalności Oprogramowania

21 kwietnia 2016

Zobacz profesjonalne Narzędzie do Audytu Legalności Oprogramowania

Co To Jest Audyt Legalności Oprogramowania?

Audyt Legalności Oprogramowania to element procesu zarządzania zasobami IT polegający na analizie stanu zainstalowanego w organizacji oprogramowania, uporządkowaniu (ewentualnie uzupełnieniu) licencji oraz wdrożeniu procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem. Adresowany jest do szerokiego grona firm i instytucji.

Etapy Audytu Oprogramowania

Standardowy audyt oprogramowania przeprowadzany w organizacjach, składa się z trzech etapów: inwentaryzacji oprogramowania, wprowadzeniu programu naprawczego oraz stworzeniu procedur i zasad postępowania z programami i aplikacjami.

 1. Inwentaryzacja oprogramowania – polega na zdobyciu dokładnej wiedzy na temat posiadanych zasobów informatycznych w firmie. W pierwszej kolejności należy ustalić jakie zasoby posiada organizacja tzn. ustalić liczbę stacji roboczych, serwerów i systemów operacyjnych. Jednocześnie należy sprawdzić rodzaj zainstalowanego oprogramowania na każdym z urządzeń. Finalnie powstaje szczegółowy raport, w którym porównywana jest liczba posiadanych przez organizację licencji z informacjami zgromadzonymi w trakcie audytu.
 2. Program naprawczy - po wygenerowaniu raportu porównującego faktyczny stan oprogramowania z liczbą posiadanych licencji, kolejnym etapem jest natychmiastowe usunięcie z komputerów nielegalnego oprogramowania, do którego firma nie posiada licencji. Z dysków firmowych należy usunąć również zbędne i nieużywane aplikacje, które nie powinny się na nich znajdować. Na tym etapie uzupełnia się braki licencyjne do potrzebnych programów. W przypadku jeśli okaże się, że firma dysponuje większą liczbą licencji, może zainstalować zgodne z nimi programy, których one dotyczą.
 3. Ustalenie procedur i zasad postępowania z oprogramowaniem – ostatni etap polega na stworzeniu procedur i zasad dotyczących zarządzania posiadanymi przez firmę dobrami informatycznymi i licencjami oraz postępowania z nimi, które będą teraz obowiązywać wszystkich w organizacji. Ich wdrożenie i przestrzeganie chroni przedsiębiorstwo przed nielegalnym oprogramowaniem, a także związanymi z nim problemami z prawem i dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Program Do Audytu Oprogramowania

System statlook to program do sprawdzania legalności oprogramowania. Jest to również kompleksowy system do zarządzania zasobami informatycznymi oraz wydajnością pracy personelu.

Główne funkcje systemu statlook:

 • Zdalne skanowanie zasobów w poszukiwaniu zainstalowanych aplikacji
 • Zdalne skanowanie zasobów w poszukiwaniu dowolnie zdefiniowanych plików
 • Możliwość ręcznego skanowania komputerów (Agent na nośniku zewnętrznym)
 • Aktualne wzorce oprogramowania (darmowe aktualizacje bazy wzorców)
 • Możliwość tworzenia własnych wzorców
 • Wiązanie licencji w Menedżerze Licencji ze wzorcami oprogramowania
 • Przypisywanie licencji do komputerów
 • Identyfikacja Pakietów (np. Office) i sytemów operacyjnych
 • Pełna informacja o stanie legalności zainstalowanego oprogramowania i jego zgodności z posiadanymi licencjami (Audyt)

statlook program do Audytu Legalności Oprogramowania

Po co Twojej Firmie Audyt Oprogramowania?

Kwestia legalności oprogramowania staje się w Polsce coraz istotniejsza. Policja oraz BSA coraz sprawniej reagują na doniesienia o łamaniu praw autorskich. Decyzja o wprowadzeniu bieżącej kontroli stanu legalności posiadanego oprogramowania wydaje się konieczna. Szczególnie, że użytkownicy końcowi, zarówno świadomie jak i nieświadomie, na własną rękę instalują nielegalne oprogramowanie i pobierają z Internetu nielegalne pliki.

Podstawowe cele przeprowadzenia audytu oprogramowania w organizacji to:

 • uporządkowanie oprogramowania, tak aby osoba odpowiedzialna za oprogramowanie w firmie miała pewność, że każdy zainstalowany program jest użytkowany zgodnie z licencją
 • sprawdzenie rzeczywistego zapotrzebowania na ilość programów
 • optymalne wykorzystanie programów przez Użytkowników

Korzyści Dla IT

 • Zapewnienie legalności oprogramowania
 • Zinwentaryzowane multimedia, czcionki i inne pliki
 • Oszczędność czasu
 • Wzrost bezpieczeństwa infrastruktury IT

Korzyści Biznesowe

 • Legalność firmy
 • Zabezpieczenie przed konsekwencjami łamania prawa przez pracowników
 • Wzrost bezpieczeństwa danych

Zdalny Audyt Oprogramowania

Audyt oprogramowania w statlook pozwala osobom odpowiedzialnym z łatwością zidentyfikować nielicencjonowane oprogramowanie i pliki multimedialne oraz wyeliminować przypadki piractwa. Legalność posiadanego oprogramowania gwarantuje firmie lub urzędowi bezpieczeństwo prawne oraz chroni organizację i osoby odpowiedzialne przed dotkliwymi konsekwencjami.

Dzięki zdalnemu audytowi oprogramowania administrator może wykonać audyt bez potrzeby chodzenia od komputera do komputera, co znacząco skraca czas przeprowadzenia audytu. Jest to funkcja niezbędna dla programu do audytu, który ma być wykorzystywany w firmach posiadających od kilkudziesięciu komputerów wzwyż. Dzięki Agentom zainstalowanym na stacjach roboczych, z którymi zdalnie przez sieć łączy się konsola administracyjna programu, administrator sieci może wykonać zdalny audyt oprogramowania bez odchodzenia od swojego komputera.

Ma to podstawowe znaczenie dla funkcjonalności programu, który ma za zadanie wykonać precyzyjny audyt maksymalnie oszczędzając czas służb informatycznych. Administrator może z jednego miejsca przeprowadzić zdalny audyt oprogramowania, a następnie wyniki zobaczyć w formie przejrzystych i szczegółowych raportów: indywidualnych, dla wybranej grupy lub dla całej sieci. Sam proces audytu powinien zostać wykonany bez przerywania pracy użytkowników i zauważalnego obciążania sieci.

Konsekwencje posiadania nielicencjonowanego oprogramowania

 • Zwiększone ryzyko infekcji wirusami – bez ściśle określonych zasad postępowania pracownik może pobierać nieautoryzowane oprogramowanie.
 • Brak wsparcia technicznego – oprogramowaniu bez licencji nie przysługuje pomoc techniczna ze strony producenta.
 • Niekompatybilność oprogramowania – Jeśli użytkowane są różne wersje oprogramowania, może to owocować obniżeniem wydajności pracy, marnowanie czasu i zdenerwowanie pracowników.
 • Wejście w konflikt z prawem – osoby zarządzające firmą mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie prawa w przedsiębiorstwie.

Po co mojej firmie audyt?

Co ma dać przeprowadzenie audytu w firmie? Przede wszystkim ma wskazać sposób efektywnego zarządzania oprogramowaniem w naszej firmie oraz uchronić nas przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi praw autorskich. Aby efektywnie zarządzać oprogramowaniem musimy posiadać informacje o tym jakie programy są zainstalowane w naszej firmie, czy na wszystkie mamy licencje, czy wszystkie są wykorzystywane oraz czy są to aktualne wersje.

 • Zapewnienie legalności oprogramowania
 • Zabezpieczenie przed konsekwencjami łamania prawa przez pracowników
 • Zinwentaryzowane multimedia, czcionki i inne pliki
 • Oszczędność czasu
 • Wzrost bezpieczeństwa infrastruktury IT
 • Ochrona i zabezpieczenie przed wyciekiem danych

Przetestuj nasz produkt za darmo!

Wersja DEMO bez pełnej instalacji. Wersja TRIAL to pełna funkcjonalność do testów w Twoim środowisku.

Demo
Podziel się tym artykułem

Najnowsze wpisy

Kontrola Legalności Oprogramowania

Pierwszy krok w procesie audytu oprogramowania. Celem kontroli legalności oprogramowania jest ustalenie stanu oprogramowania i licencji oraz stworzenie bazy wi...

Więcej
iPhone, Android, Windows Mobile - Nowy MUI 12.2

Nowa odsłona aplikacji MUI w wersji 12.2 do mobilnej inwentaryzacji i zarządzania zasobami IT   Aplikacje MUI do mobilnej inwentaryzacji i zarządzania zasob...

Więcej
Nielegalne oprogramowanie

Z najnowszych badań wynika, że aż 51% przebadanych firm posiadało w swoich zasobach nielegalne lub nielegalnie zainstalowane oprogramowanie..

Więcej
Wyciek danych

Wyciek danych tzn. utrata tzw. danych wrażliwych, czyli takich, których wyciek może spowodować znaczne straty dla przedsiębiorstwa, wiąże się z poważny...

Więcej
Chmury obliczeniowe – jak weryfikować bezpieczeństwo obróbki danych?

Cloud computing stanowi nowe wyzwanie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obróbki danych – umieszczenie serwerów je obsługujących w państwach trzec...

Więcej
Premiera Statlook 15!

Stale monitorujemy zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują nasi użytkownicy i dbamy o to, aby proponowane przez nas rozwiązania były zawsze zgodn...

Więcej
IT w służbie zdrowia

Informatyzacja służby zdrowia to bardzo ważne zagadnienie, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie infrastrukturą IT. Mimo, iż cyfryzacja ośrodków zdrowi...

Więcej
Oprogramowanie dla Twojego Biznesu

Jest to jeden z podstawowych elementów zarządzania infrastrukturą informatyczną. Polega na spisaniu faktycznego stanu posiadanego sprzętu komputerowego ora...

Więcej
Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie Konferencja GigaCon

Uczestnictwo w konferencji Gigacon to doskonały sposób poznania narzędzi do usprawniania i zautomatyzowania działań przedsiębiostwa SUMMIT EOIF GigaCon �...

Więcej
Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2002-2022
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram