free version - download

Licencja Statlook FREE

Wersja DARMOWA lub FREE Oprogramowania
1. Oprogramowanie oznaczone jako „Wersja darmowa” lub „Free” może być wykorzystywane do celów testowych, prezentacyjnych lub komercyjnych na poniższych zasadach:
- Cele komercyjne obejmują tylko użytek własny i nie mogą być związane ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów trzecich.
- Maksymalna liczba licencji Agent ograniczona jest do trzech.
- Maksymalna liczba licencji Master ograniczona jest do jednej.
2. Dozwolone jest korzystanie z Oprogramowania tylko i wyłącznie w najnowszej udostępnionej przez Licencjodawcę wersji a Licencjobiorca zobowiązany jest aktualizować Oprogramowanie niezwłocznie po udostępnieniu przez Licencjodawcę każdej kolejnej aktualizacji. Licencjodawca zastrzega możliwość zastosowania rozwiązań technicznych uniemożliwiających korzystanie z Oprogramowania oznaczonego jako „Wersja darmowa” lub „FREE” nie posiadającego najnowszej aktualizacji a wszelkie ryzyko z tego tytułu ponosi Licencjobiorca.
3. Pełne warunki korzystania z oprogramowania - Treść Licencji Statlook.

  Administratorem danych osobowych jest media-press.tv S.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szymanowskiego 1/15, 30-047 Kraków. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do obsługi zgłoszenia. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez media-press.tv
  Zapisz się na nasz Webinar!

  Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

  © Statlook 2002-2022
  SpeedyWeb.pl
  cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram