Zasoby IT pod kontrolą

Zarządzanie zasobami IT lub po prostu Zarządzanie IT staje się nieodzowne w obliczu rozrostu rozwijającej się organizacji. Dzięki bogactwu zbieranych informacji funkcja ta będzie niezwykle przydatna dla administratora, a dzięki czytelności i przejrzystości prezentowanych informacji wykorzysta ją także kadra zarządzająca.

Zarządzanie infrastrukturą IT to kwestia wyboru odpowiedniego narzędzia. Nie wystarczy prosty program do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – dzisiejsze sieci informatyczne są bardzo rozbudowane, a udział komputerów i sprzętu informatycznego w codziennej pracy firm i instytucji wynosi niemal 100%. Każda jednostka, w której wykorzystywane są komputery podlega obowiązkowi inwentaryzacji sprzętu, oprogramowania, licencji – normą jest też regularny audyt informatyczny. Ponadto ważne są: monitoring komputerów i Internetu, zarządzanie incydentami informatycznymi i bezpieczeństwo danych, helpdesk.

Na co zwracać uwagę przy wyborze systemu do zarządzania IT?

Administratorzy IT, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za całą infrastrukturę IT, nie poradzili by sobie z codzienną pracą bez kompleksowego narzędzia do zarządzania IT. System taki powinien umożliwiać działanie w sposób zautomatyzowany i inteligentny, zgodny z normami polskiego prawa i prawami pracowników oraz był prosty przy wdrożeniu i obsłudze.

1. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego

Sieć komputerowa to nie tylko stacje robocze i laptopy – to też router’y, switch’e, telefony i podzespoły komputerowe. Ważne, aby przy wyborze systemu do inwentaryzacji zwrócić uwagę na to jak szczegółowe informacje można dzięki niemu uzyskać.

Inwentaryzacja sprzętu komputerowego

2. Zarządzanie oprogramowaniem

Manager licencji to kolejny komponent, który powinien znaleźć się w oprogramowaniu do zarządzania firmową siecią komputerową. Ważne, aby automatycznie wykrywał wszystkie licencje – komercyjne i niekomercyjne i posiadał wbudowaną, aktualizowaną automatycznie bazę wzorców. Warto również sprawdzić czy program na bieżąco monitoruje zmiany statusu licencji (ważność, typ, producent czas trwania) oraz wykrywa nowo zainstalowane licencje.

Zarządzanie oprogramowaniem w Firmie

3. Audyt legalności oprogramowania

To część audytu informatycznego, którą można przeprowadzić samodzielnie. Przy wyborze oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT warto sprawdzić, czy program posiada funkcje pozwalające przeprowadzić wewnętrzną kontrolę legalności zainstalowanych pakietów, programów i aplikacji a także to, czy program monitoruje na bieżąco zmiany w stanie zainstalowanego oprogramowania i wykrywa próby nieautoryzowanej instalacji oprogramowania.

Audyt Legalności oprogramowania w statlook

4. Monitoring komputerów i Internetu

System do zarządzania siecią informatyczną to także monitorowanie komputerów i działań użytkowników. Ważne jest, aby wybierając odpowiedni system do zarządzania mieć wgląd w historię sesji logowań użytkowników, uruchamiane aplikacje, odwiedzane strony internetowe, instalowane oprogramowanie, otwierane pliki i multimedia. Program powinien również umożliwiać zarządzanie dostępem do danych i blokowanie niepożądanych stron internetowych i aplikacji. Wszystkie aspekty związane z monitoringiem powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i prawem pracowników do prywatności.

Monitoring komputerów w firmie

5. Monitoring USB i drukarek

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę to możliwość monitorowania operacji na nośnikach zewnętrznych, kontroli wydruków (w tym drukarek sieciowych i wirtualnych). Ważne jest także, aby program umożliwiał blokowanie praw do zapisu i odczytu danych z urządzeń usb i umożliwiał autoryzację nośników zewnętrznych.
Monitorowanie USB

6. Helpdesk

Zarządzanie infrastrukturą IT to również obsługa zgłoszeń serwisowych oraz incydentów informatycznych. Dobre systemy helpdeskowe powinny mieć możliwość odbierania w sposób zautomatyzowany zgłoszeń od użytkowników i przypisywania ticketów do odpowiednich osób, odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów. Użytkownik i administrator muszą mieć możliwość dołączania komentarzy, załączników i print screen’ów, aby proces potrzebny do naprawy błędu przebiegał sprawnie. Ważne jest też aby program umożliwiał stworzenie centralnej bazy wiedzy, pozwalającą na śledzenie historii incydentów i ich przebiegu – od zgłoszenia do rozwiązania.

system helpdeskowy

7. Zdalna pomoc

Natychmiastowa pomoc użytkownikom poprzez funkcję zdalnego połączenia, to niezbędny element, w którzy powinien być wyposażony kompleksowy program do zarządzania siecią informatyczną. Dobre programy tego typu powinny umożliwiać zdalne przejęcie pulpitu użytkownika oraz operacje na plikach i katalogach. Ważne jest, aby administrator sieci miał możliwość podglądu pulpitów wielu użytkowników na raz.

Zdalna pomoc i przejmowanie pulpitu

Korzyści z wdrożenia programu do Zarządzania Zasobami IT

Wdrożenie jednego systemu do zarządzania infrastrukturą informatyczną to przede wszystkim oszczędność czasu – wiedza na temat całej sieci informatycznej widoczna jest z poziomu jednej aplikacji. Konsola zarządzająca pozwala na natychmiastowe działania w wybranym obszarze infrastruktury, bez potrzeby wstawania od komputera czy uciążliwego przełączania się między programami. Ponad to jeden system to oszczędność pieniędzy – zamiast zakupu wielu, często niepełnych funkcjonalnie programów wdraża się jeden, kompleksowy.

Podział na pakiety funkcjonalne pozwala dopasować program do potrzeb firmy. Bieżąca kontrola sprzętu i oprogramowania oraz audyt legalności licencji zwiększają bezpieczeństwo sieci informatycznej. Kontrola internetu i zarządzanie nośnikami zewnętrznymi zmniejszają ryzyko wycieku danych, a co za tym idzie, zabezpieczają firmę przed stratami i konsekwencjami prawnymi. Helpdesk pozwala na sprawne działanie organizacji, zmniejszenie strat w sprzęcie i zapobiega przestojom związanym z długim czasem reakcji w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania.
Zarządzanie zasobami informatycznymi dzięki programowi statlook zasoby staje się łatwe, gdyż udostępnia on szczegółowe informacje na temat stacji wraz z zainstalowanymi komponentami (procesor, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty graficzne i muzyczne, drukarki i inne). Zarządzanie zasobami IT dzięki programowi statlook staje się dziecinnie proste a w ciągu kilku minut można uzyskać szczegółowe raporty inwentaryzacji zasobów IT, wliczając oprogramowanie i sprzęt.

Zapisz się Darmowy Webinar!

 Jak przygotować Twoją firmę do RODO?

 

Zobacz w praktyce:

 

1. Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych.

2. Jak uniknąc milionowych kar.

3. Jak wdrożyć RODO w Twojej

firmie z pomocą systemu statlook.

 

 

23 sierpnia 2018 (czwartek) 

godz. 11:00

 

 

Administratorem danych osobowych jest media-press.tv S.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szymanowskiego 1/15, 30-047 Kraków. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do obsługi zgłoszenia. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez media-press.tv

Dziękujemy!

Około 30 min. przed planowanym rozpoczęciem Webinarium otrzymacie Państwo e-mailem link do sesji.

Do zobaczenia.

statlook dzięki potężnemu mechanizmowi gromadzenia danych o podzespołach jest w stanie sporządzić szczegółowy raport odnośnie sprzętu działającego w danej sieci oraz umożliwia szybkie generowanie raportów, które są niezwykle przejrzyste i w sposób znaczący usprawniają proces planowania zakupów oraz zarządzania infrastrukturą IT.

Zarządzanie IT ułatwia także moduł inwentaryzacji oprogramowania, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne wykrycie wszystkich programów zainstalowanych na komputerach w sieci celem ich zinwentaryzowania. Dzięki systemowi statlook praca administratora staje się bardziej wydajna i skuteczna.

statlook to profesjonalny program do zarządzania infrastrukturą IT oraz wydajnością personelu. Kontrola aktywności pracowników oraz ewidencja czasu pracy, pozwala na bardziej wydajne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz podnosi efektywność działania organizacji. Statlook to pełna informacja o wszystkich czynnościach wykonywanych na komputerach podłączonych do sieci.

Pobierz wersję Demo systemu statlook

Program do Audytu Oprogramowania

Aby pobrać podaj adres email:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez media-press.tv S.A. moich danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia
 Tak, chcę otrzymywać informację o kolejnych webinariach oraz promocjach.

Administratorem danych osobowych jest media-press.tv S.A z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szymanowskiego 1/15, 30-047 Kraków. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez media-press.tv