Bezpieczeństwo informacji

28 grudnia 2016

Doniesienia prasowe dotyczące wycieków danych z firm, instytucji publicznych i urzędów pojawiają się z coraz większą częstotliwością. Bezpieczeństwo IT zajmuje coraz ważniejsze miejsce zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze. Ochrona informacji jest kluczowym aspektem właściwego funkcjonowania organizacji.

Technologia informatyczna jest jednym z komponentów odpowiedniego bezpieczeństwa cybernetycznego. Sprzęt informatyczny narażony jest na awarie sprzętowe oraz ataki hakerów. Wymaga to regularnej analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. Konieczne jest także monitorowanie i modyfikowanie zasad zabezpieczania informacji. Firmy nie mogą dłużej opierać swojego bezpieczeństwa na doraźnych rozwiązaniach.

Administrator bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń przed utratą informacji, ma przed sobą poważne zadanie.

Niedostateczne zabezpieczenie sieci informatycznych, brak jasnych reguł dotyczących polityki bezpieczeństwa firmy i niewłaściwe działania pracowników prowadzą do zwiększonego ryzyka wystąpienia zagrożeń.

W celu zredukowania ryzyka zagrożeń, administratorzy IT muszą sprawnie odpowiadać na zakłócenia bezpieczeństwa, w zgodzie z obowiązującymi w organizacji przepisami prawnymi. Właściwe działania monitorują sieć biorąc pod uwagę standardy oraz politykę wewnętrzną instytucji.

Poprzez wgląd w infrastrukturę bezpieczeństwa, organizacje są zdolne do szybkiego wykrycia i naprawy luk w bezpieczeństwie. Administratorzy IT rozpoznają ryzykowne obszary i ustalają działania priorytetowe. Używając sprawdzonych metod i bogatej wiedzy branżowej, pomagają organizacjom zachować ochronę.

Bezpieczeństwo informacji w firmie – szereg korzyści

Odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem informacji chroni sieć przed nieautoryzowanym dostępem oraz utratą danych. Zdefiniowanie luk i zagrożeń w działaniu firmy stanowi podstawę w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego.

Dzięki pomocy specjalistów organizacje uzyskują realistyczny obraz stanu bezpieczeństwa i mogą podjąć odpowiednie działania w celu ochrony zasobów informacyjnych.

Przedstawiamy wybrane korzyści z utrzymania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń IT:

 1. Ochrona systemu informatycznego przed nieautoryzowanym dostępem – wgląd w poufne pliki, wprowadzanie niekorzystnych zmian w systemie, a nawet kradzież danych, mogą być celem nieuczciwej konkurencji lub wynikiem nieumyślnych działań pracowników. Skutkuje to znacznym obniżeniem bezpieczeństwa i ryzykiem szkód.
 2. Zabezpieczenie wrażliwych danych i istotnych informacji – wyciek ważnych, poufnych materiałów zagraża stabilności organizacji i naraża na szkody zarówno pracowników, jak i klientów. Utrata lub kradzież danych może poważnie zagrozić reputacji, zaufaniu oraz wartości firmy.
 3. Wyprzedzenie działań konkurencji - wdrożenie istotnych rozwiązań bezpieczeństwa pozwala być o krok dalej od konkurencyjnych posunięć.
 4. Zwiększenie zaufania klientów - firma, która potrafi zadbać o bezpieczeństwo wewnątrz swojej organizacji, postrzegana jest w oczach klientów, jako stabilna i godna zaufania.
 5. Rozpoznanie zagrożeń i potencjalnych luk w działaniu przedsiębiorstwa – identyfikacja szkodliwych elementów systemu umożliwia zablokowanie podejrzanych obiektów i uniknięcie wystąpienia szkód.
 6. Minimalizowanie ryzyka strat w przypadku sytuacji kryzysowej – odpowiednia analiza ryzyka umożliwia sprawne zarządzanie ciągłością działania firmy w razie wystąpienia nagłych problemów.
 7. Weryfikacja przydatności posiadanych informacji – usunięcie nieaktualnych lub zbędnych danych pomaga w utrzymaniu dobrej organizacji pracy.

Kompleksowy system statlook wspiera bezpieczeństwo informacji poprzez:

 1. Inwentaryzację zasobów IT – wiedza na temat posiadanego sprzętu komputerowego jest podstawowym czynnikiem budującym bezpieczeństwo systemu. Zdalny dostęp do potrzebnych informacji pozwala na określenie stanu rzeczywistego posiadanego wyposażenia firmy, ustalenie przydatności poszczególnych zasobów i szybszą reakcję w przypadku wystąpienia problemów. Automatyczna inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz wszelkiego typu urządzeń sieciowych umożliwia zdobycie pełnej informacji o posiadanej infrastrukturze IT.
 2. Monitorowanie Internetu - informacje na temat odwiedzanych stron internetowych i czas przebywania na poszczególnych portalach pozwala objąć kontrolę nad działaniami, które mogą wyrządzić szkody w systemie, na przykład odwiedzanie niebezpiecznych serwisów, które mogą zainfekować serwer. Blokowanie wybranych treści (audio lub wideo) skutecznie zapobiega odwiedzaniu niepożądanych stron.
 3. Historia sesji i logowania poszczególnych użytkowników – funkcja ta daje wiedzę na temat szczegółowych działań pracowników w wybranych okresach czasu, niezależnie od stacji roboczej. Analiza działań podejmowanych na komputerach przez pracowników pozwala na sprawdzenie wykorzystania firmowego sprzętu i łącza internetowego.
 4. Blokowanie i autoryzacja nośników zewnętrznych - pendrive’y, dyski twarde USB/SATA, dyski SSD czy karty pamięci mogą posłużyć jako narzędzia do nieautoryzowanemu dostępowi do danych. Kontrola operacji na nośnikach zewnętrznych pozwala zapobiec sytuacjom wyniesienia wrażliwych danych z firmy, które mogą trafić w niepowołane ręce.
 5. Monitoring wydruków i drukarek - zapobiega kopiowaniu i drukowaniu poufnych danych firmy.

Dzięki funkcjonalności programu statlook administracja IT może przebiegać w sprawny i wygodny sposób.

Przetestuj nasz produkt za darmo!

Wersja DEMO bez pełnej instalacji. Wersja TRIAL to pełna funkcjonalność do testów w Twoim środowisku.

Demo

Ten post dostępny jest również w %s

Podziel się tym artykułem

Najnowsze wpisy

statlook Produkt Roku 2014

System statlook otrzymał tytuł Produkt Roku 2014 IT Professional w kategorii Oprogramowanie do Zarządzania i Monitoringu Wręczenie nagrody odbyło się 11 g...

Więcej
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – nowość w RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku zakładała, że dostęp do danych osobowych użytkownika uzyskiwało się poprzez zawarcie umowy na piśmie – ...

Więcej
Zarządzanie Zasobami IT

Zasoby IT pod kontrolą Zarządzanie zasobami IT lub po prostu Zarządzanie IT staje się nieodzowne w obliczu rozrostu rozwijającej się organizacji. Dzięki ...

Więcej
statlook ® 9 i Kongres Bezpieczeństwa Sieci GigaCon

Blisko 100 specjalistów IT zapoznało się z nowościami systemu statlook 9 podczas Kongresu Bezpieczeństwa Sieci GigaCon w Krakowie Kongres Bezpieczeństwa S...

Więcej
Bezpieczeństwo kluczowych danych w praktyce

Bezpieczeństwo kluczowych danych w praktyce - blokowanie nośników wymiennych i kontrola aktywności użytkowników 20 kwietnia 2016, Centrum Konferencyjne Bu...

Więcej
Oprogramowanie dla Twojego Biznesu

Jest to jeden z podstawowych elementów zarządzania infrastrukturą informatyczną. Polega na spisaniu faktycznego stanu posiadanego sprzętu komputerowego ora...

Więcej
Statlook 12.2.0 – kompleksowe zarządzanie zasobami IT przedsiębiorstwa

Nowy statlook w wersji 12 to proste, intuicyjne narzędzie służące do organizowania zasobów informatycznych każdej firmy. Zapewnij sobie i swoim pracowniko...

Więcej
IT w Administracji

Programy IT dla Administracji Publicznej. Zobacz jakie narzędzia stosują profesjonaliści w Instytucjach/Administracji Publicznej..

Więcej
Kim jest sygnalista?

Stale monitorujemy zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują nasi użytkownicy i dbamy o to, aby proponowane przez nas rozwiązania były zawsze zgodn...

Więcej
Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2002-2022
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram