Bezpieczeństwo informacji

28 grudnia 2016

Doniesienia prasowe dotyczące wycieków danych z firm, instytucji publicznych i urzędów pojawiają się z coraz większą częstotliwością. Bezpieczeństwo IT zajmuje coraz ważniejsze miejsce zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze. Ochrona informacji jest kluczowym aspektem właściwego funkcjonowania organizacji.

Technologia informatyczna jest jednym z komponentów odpowiedniego bezpieczeństwa cybernetycznego. Sprzęt informatyczny narażony jest na awarie sprzętowe oraz ataki hakerów. Wymaga to regularnej analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji. Konieczne jest także monitorowanie i modyfikowanie zasad zabezpieczania informacji. Firmy nie mogą dłużej opierać swojego bezpieczeństwa na doraźnych rozwiązaniach.

Administrator bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń przed utratą informacji, ma przed sobą poważne zadanie.

Niedostateczne zabezpieczenie sieci informatycznych, brak jasnych reguł dotyczących polityki bezpieczeństwa firmy i niewłaściwe działania pracowników prowadzą do zwiększonego ryzyka wystąpienia zagrożeń.

W celu zredukowania ryzyka zagrożeń, administratorzy IT muszą sprawnie odpowiadać na zakłócenia bezpieczeństwa, w zgodzie z obowiązującymi w organizacji przepisami prawnymi. Właściwe działania monitorują sieć biorąc pod uwagę standardy oraz politykę wewnętrzną instytucji.

Poprzez wgląd w infrastrukturę bezpieczeństwa, organizacje są zdolne do szybkiego wykrycia i naprawy luk w bezpieczeństwie. Administratorzy IT rozpoznają ryzykowne obszary i ustalają działania priorytetowe. Używając sprawdzonych metod i bogatej wiedzy branżowej, pomagają organizacjom zachować ochronę.

Bezpieczeństwo informacji w firmie – szereg korzyści

Odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem informacji chroni sieć przed nieautoryzowanym dostępem oraz utratą danych. Zdefiniowanie luk i zagrożeń w działaniu firmy stanowi podstawę w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego.

Dzięki pomocy specjalistów organizacje uzyskują realistyczny obraz stanu bezpieczeństwa i mogą podjąć odpowiednie działania w celu ochrony zasobów informacyjnych.

Przedstawiamy wybrane korzyści z utrzymania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń IT:

 1. Ochrona systemu informatycznego przed nieautoryzowanym dostępem – wgląd w poufne pliki, wprowadzanie niekorzystnych zmian w systemie, a nawet kradzież danych, mogą być celem nieuczciwej konkurencji lub wynikiem nieumyślnych działań pracowników. Skutkuje to znacznym obniżeniem bezpieczeństwa i ryzykiem szkód.
 2. Zabezpieczenie wrażliwych danych i istotnych informacji – wyciek ważnych, poufnych materiałów zagraża stabilności organizacji i naraża na szkody zarówno pracowników, jak i klientów. Utrata lub kradzież danych może poważnie zagrozić reputacji, zaufaniu oraz wartości firmy.
 3. Wyprzedzenie działań konkurencji - wdrożenie istotnych rozwiązań bezpieczeństwa pozwala być o krok dalej od konkurencyjnych posunięć.
 4. Zwiększenie zaufania klientów - firma, która potrafi zadbać o bezpieczeństwo wewnątrz swojej organizacji, postrzegana jest w oczach klientów, jako stabilna i godna zaufania.
 5. Rozpoznanie zagrożeń i potencjalnych luk w działaniu przedsiębiorstwa – identyfikacja szkodliwych elementów systemu umożliwia zablokowanie podejrzanych obiektów i uniknięcie wystąpienia szkód.
 6. Minimalizowanie ryzyka strat w przypadku sytuacji kryzysowej – odpowiednia analiza ryzyka umożliwia sprawne zarządzanie ciągłością działania firmy w razie wystąpienia nagłych problemów.
 7. Weryfikacja przydatności posiadanych informacji – usunięcie nieaktualnych lub zbędnych danych pomaga w utrzymaniu dobrej organizacji pracy.

Kompleksowy system statlook wspiera bezpieczeństwo informacji poprzez:

 1. Inwentaryzację zasobów IT – wiedza na temat posiadanego sprzętu komputerowego jest podstawowym czynnikiem budującym bezpieczeństwo systemu. Zdalny dostęp do potrzebnych informacji pozwala na określenie stanu rzeczywistego posiadanego wyposażenia firmy, ustalenie przydatności poszczególnych zasobów i szybszą reakcję w przypadku wystąpienia problemów. Automatyczna inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz wszelkiego typu urządzeń sieciowych umożliwia zdobycie pełnej informacji o posiadanej infrastrukturze IT.
 2. Monitorowanie Internetu - informacje na temat odwiedzanych stron internetowych i czas przebywania na poszczególnych portalach pozwala objąć kontrolę nad działaniami, które mogą wyrządzić szkody w systemie, na przykład odwiedzanie niebezpiecznych serwisów, które mogą zainfekować serwer. Blokowanie wybranych treści (audio lub wideo) skutecznie zapobiega odwiedzaniu niepożądanych stron.
 3. Historia sesji i logowania poszczególnych użytkowników – funkcja ta daje wiedzę na temat szczegółowych działań pracowników w wybranych okresach czasu, niezależnie od stacji roboczej. Analiza działań podejmowanych na komputerach przez pracowników pozwala na sprawdzenie wykorzystania firmowego sprzętu i łącza internetowego.
 4. Blokowanie i autoryzacja nośników zewnętrznych - pendrive’y, dyski twarde USB/SATA, dyski SSD czy karty pamięci mogą posłużyć jako narzędzia do nieautoryzowanemu dostępowi do danych. Kontrola operacji na nośnikach zewnętrznych pozwala zapobiec sytuacjom wyniesienia wrażliwych danych z firmy, które mogą trafić w niepowołane ręce.
 5. Monitoring wydruków i drukarek - zapobiega kopiowaniu i drukowaniu poufnych danych firmy.

Dzięki funkcjonalności programu statlook administracja IT może przebiegać w sprawny i wygodny sposób.

Przetestuj nasz produkt za darmo!

Wersja DEMO bez pełnej instalacji. Wersja TRIAL to pełna funkcjonalność do testów w Twoim środowisku.

Demo
Podziel się tym artykułem

Najnowsze wpisy

Przetwarzanie danych osobowych

Wiedząc, kto jest dotknięty nowymi przepisami RODO, możemy przejść do kolejnego punktu istotnego dla procedury obróbki danych – to jest, do podstaw zezw...

Więcej
Cyberslacking

Cyberslacking to wykorzystywanie firmowego łącza do celów niezwiązanych z powierzonymi przez pracodawcę zadaniami. Do najczęstszych praktyk zalicza się o...

Więcej
Jak skutecznie monitorować zdalnych pracowników?

Praca zdalna jest atrakcyjna dla wielu grup zawodowych, zwłaszcza dla osób wykonujących kreatywne zawody. Dzięki pracy zdalnej łatwiej jest dostosować har...

Więcej
Nielegalne oprogramowanie

Z najnowszych badań wynika, że aż 51% przebadanych firm posiadało w swoich zasobach nielegalne lub nielegalnie zainstalowane oprogramowanie..

Więcej
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – nowość w RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku zakładała, że dostęp do danych osobowych użytkownika uzyskiwało się poprzez zawarcie umowy na piśmie – ...

Więcej
Profilowanie odbiorców - jak RODO wpłynie na marketing internetowy?

Poza działaniami na chmurach obliczeniowych, powierzaniem przetwarzania danych czy kodeksem dobrych praktyk, RODO zmienia wiele aspektów związanych z przetwa...

Więcej
Kontrola i rozliczenie czasu pracy

Kontrola i rozliczenie czasu pracy jest jednym z ustawowych obowiązków każdego pracodawcy. Prawo pracy określa jasno, że ewidencja czasu pracy jest

Więcej
RODO, Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - przewodnik

Wchodzące w życie 24 maja 2018 roku Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO) budzi niepokój w sercach wielu przedsiębiorców. Atmosfera...

Więcej
Nowości w wersji 12.2

W wersji 12.2.0 skupiliśmy się na udoskonaleniu już istniejących funkcji związanych z personelem, działaniem systemu Helpdesk i monitorowaniem zasobów pr...

Więcej
Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2002-2022
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram