Statlook: Nowości w wersji 17.3

5 grudnia 2023

Wersja 17.3 to kolejny zestaw nowości, aktualizacji i poprawek w oprogramowaniu Statlook. Przedstawiamy Wam TOP 5 zmian naszym programie, a niżej pełną listę zmian, które najnowsza wersja Statlooka niesie ze sobą.

Nowości 17.3.0

 • Dodanie monitoringu obciążenia CPU (Powerlook, Komputery). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość importu użytkowników z Azure AD (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie integracji z SMS API (All). [Master, Server]
 • Dodanie akcji ‘Wyślij SMS’ dla zdarzeń automatyzacji (Automatyzacja). [Master, Server]

Modyfikacje 17.3.0

 • Zmiana raportu 'Wysyłane pliki' na raport 'Wysyłane dane' (Weblook). [Agent, Master, Server, StatlookWeb]
 • Generowanie kodów kreskowych na podstawie atrybutów podstawowych / dodatkowych zasobów (Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość przypisania więcej niż 1 adresu email do użytkownika (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Dodanie reguły aktywowanej, w przypadku braku aktywności w zgłoszeniu (Helpdesk, Automatyzacja). [Master, Server]
 • Dodanie tooltip z informacjami o użytkowniku do raportów w grupie 'Zarządzanie' (Użytkownicy). [Master]
 • Dodanie kolumny "Typ zmiany" do raportów 'Historia' (All). [Master, Server]
 • Dodanie timeline dla liczby zdarzeń w raporcie 'Dzienniki zdarzeń Windows' (Komputery, Użytkownicy). [Master, StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości globalnego wyszukiwania zgłoszeń rodo (Rodo). [Server, Statlook]
 • Uwzględnienie zasobów archiwalnych w edytorze licencji w zakładce powiązanych zasobów (Licencje). [Master]
 • Oznaczenie komputerów zarchiwizowanych w raporcie 'Klucze produktów' (Oprogramowanie). [Master]
 • Poprawa formatowania eksportowanych dzienników operacji (All). [Master]
 • Dodanie możliwości importu właściwości: 'Członkostwo w sieci' z pliku tekstowego (Zasoby). [Master]
 • Zarządzanie kategoriami - Dodanie licznika artykułów KB (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie filtra zakresu czasu z raportu 'Użycie programów' (Komputery, Oprogramowanie). [Master, StatlookWeb]
 • Zwiększenie limitu ostatnio oglądanych zgłoszeń w helpdesk z 3 do 10 (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Wyświetlanie ostatnio zaktualizowanych zgłoszeń w widoku zgłoszeń do przypisania (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Utworzenie karty informacyjnej 'Active Directory' w formie edycji komputera (Komputery, Zasoby). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Zmiana domyślnej akcji z edycji na podgląd dla załączników (Załączniki). [StatlookWeb]
 • Dodanie wiersza filtrowania danych w raportach tabelarycznych (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie kolumny 'Cykliczne' w raportach 'Wyniki wykonanych zadań' (Scriptlook). [Master]
 • Zmiana sposobu maskowania strony publicznej Sygnalisty (Sygnalista).[Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie suffixu ścieżki do publicznej strony sygnalisty i zastąpienie go pełną ścieżką (Sygnalista). [Server, Agent, StatlookWeb]
 • Zmiana sposób wyświetlania informacji o zablokowanej stronie www (Weblook). [Master, Server, Agent, StatlookWeb]
 • Optymalizacja importu listy hostów (Weblook). [Server]
 • Dodanie linkowania do widoku 'Mój dzień' w Statlook Assistant (All). [Agent]
 • Zastąpienie atrybutów zasobu 'Członek domeny' i 'Domena/grupa robocza' atrybutem 'Członkostwo w sieci' (Komputery). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Wprowadzenie obsługi multitab dla kart (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwość grupowania danych: 'wg godzin' w kolumnach przedstawiających czas (All). [Master]
 • Optymalizacja pobierania danych dla formy podglądu komentarzy zgłoszenia (Helpdesk). [Server]
 • Optymalizacja pobierania danych dla listy zgłoszeń (Helpdesk). [Server]
 • Dodanie przełącznika ustawiającego osobę, która powinna podjąć akcję na zgłoszeniu (Helpdesk). [Master]
 • Dodanie możliwości zarządzania kontami Windows z poziomu karty użytkownika (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości zapisania statusu użytkownika podczas importu użytkowników z pliku tekstowego (Użytkownicy). [Master]
 • Karta użytkownika - Dodanie informacji, które konto Windows jest kontem podstawowym (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Utworzenie nowej formy wyboru katalogów plików (All). [Master]
 • Dodanie możliwości podglądu edytowanego wpisu KB (Helpdesk). [Statlook Web]
 • Zmiana sposobu pobierania plików, aby nie tworzyć pustych plików po stronie odbiorczej, jeśli nie uda się ich odczytać po stronie agenta (DirectPC). [Master, Agent]
 • Optymalizacja sprawdzania uprawnień użytkownika do załączników (Załączniki). [Server]
 • Dodanie informacji o zbliżającym się terminie zakończenia AS /AS Plus lub licencji na moduł Sygnalisty (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie możliwości skanowania plików z pominięciem plików wykonywalnych (Oprogramowanie). [Agent, Master]
 • Dodanie brakujących kolumn do raportów cyklicznych: 'Praca przy komputerze' oraz 'Używane aplikacje' (Użytkownicy). [Master, Server]
 • Zarządzanie działami - Prezentowanie liczby elementów na poziomie firm (All). [StatlookWeb]
 • Dodanie przełącznika: 'Pokaż tylko moje załączniki' (Załączniki). [Master, Server, StatlookWeb]
 • Czas reakcji w zgłoszenie przy wykonywaniu akcji za pomocą automatyzacji nie jest już ustawiany (Helpdesk). [Server]
 • Dodanie możliwości wygenerowania raportu z Szablony raportów w Statlook Web (All). [Statlook Web]
 • Dodanie praw do generowania dokumentów na podstawie szablonów (All).[Master, Server, StatlookWeb]
 • Aktualizacja Devexpress do wersji v23.1 (All). [Master, Server, Agent]

Usunięte błędy 17.3.0

 • Usuniecie przyczyny błędu: Z poziomu wyboru powiązanych zgłoszeń istnieje możliwość powiązania zgłoszenia rodo (Helpdesk). [Server, StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu - Podczas importowania zasobu z pliku brak rozdzielenia adresów IP na IPv4 i IPv6 (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Kreator raportu cyklicznego umożliwia wybór typu pliku, który nie znajduje się w konfiguracji raportu (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak usunięcia opiekuna kategorii zgłoszenia po jego archiwizacji (Użytkownicy, Helpdesk).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwość dowolnej zmiany typu komputera z przypisanym agentem (Komputery).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Ustawienia - Nieprawidłowa dziedziczenie konfiguracji dla protokołu domyślnego (Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowa liczba elementów w zarządzaniu lokalizacjami (All).[Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak odświeżenia danych w filtrach, po utworzeniu nowego użytkownika w raporcie 'Konta Windows' (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Odnośnik wklejony do treści zgłoszenia lub komentarza nie jest klikany (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Style z komentarza lub opisu zgłoszenia wpływają na wygląd aplikacji (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w kolumnie użytkownik w raporcie 'Konta Windows' dla użytkowników zarchiwizowanych (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Nieprawidłowy ProductId dla MS Office 2019 (Oprogramowanie). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości nadpisania istniejących kodów kreskowych (Komputery, Zasoby). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak zamknięcia połączenia po odczycie danych zakresu czasu kalendarze (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak reakcji na kliknięcie menu kontekstowego komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwe zawieszenie agenta podczas odczytu informacji o Windows Update (Komputery). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Spis treści dla KB odczytuje formatowanie akapitu z treści artykuł (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: 'Zakotwiczony' spis treści w artykule KB (Helpdesk). [Statlook Web]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W formie podglądu komentarzy, w pierwszym komentarzu widoczny avatar innego użytkownika (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości grupowej zmiany lokalizacji dla użytkownika bez przypisanej firmy/działu (Użytkownicy).[StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości zmiany firmy i działu, jeżeli zalogowany użytkownik należy do grupy 'Pracownicy' (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwość zapisania wartości słownikowego atrybutu, która zawiera same spacje (All). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Zawieszenie konsoli master, po usunięciu daty początkowej lub końcowej w filtrze zakresu czasu (All).[Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak panelu uprawnień w karcie 'Konto Statlook' (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Spis treści KB nie uwzględnia nagłówków poziomu 4 i niżej (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu 'NotImplementedException', który występował w szablonach raportów dla dostępów rodo (Użytkownicy, Rodo). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak zakładki 'Statystyka' po logowaniu z użyciem asystenta (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: W raporcie z audytu oprogramowania pojawia się domyślny kod kreskowy nawet jeśli komputer nie posiada takiego kodu (Audyt). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: 'Numer inwentarzowy ? jest już w użyciu' (Zasoby, Komputery). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Problem skalowania w podglądzie grafiki dodanej do opisu zgłoszenia lub komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych na wykresie 'Trend aktywności' dla zakresu jednego dnia (Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: GetTimeTrackingEntriesByParams - 'The query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan' (Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: 'Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość.', który występuje po usunięciu górnego lub dolnego zakresu czasu w filtrze raportu 'Dzienniki zdarzeń' (Komputery, Użytkownicy). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Wydruk etykiet kodów kreskowych nie uwzględnia rozmiaru strony (Komputery, Zasoby). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: 'Brak uprawnień (UżytkownikX)' w Statlook Assistant (Helpdesk). [Agent]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Karta konta Statlook - Usuniecie uprawnień indywidualnych, jeżeli zmieniono przypisane role (Użytkownicy). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Forma wyboru działów mogła zawierać tylko jedną zwiniętą pozycję: 'Wszystkie' (All). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: 'Aktualizowany użytkownik nie ma prawa dostępu do określonych działów.' (Użytkownicy, Helpdesk). [Server]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak możliwości zapisania dodatkowych kanałów komunikacji (Sygnalista). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Możliwe zawieszenie aplikacji podczas odczytu awatarów użytkowników dla komentarzy zgłoszenia (Helpdesk). [Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak menu kontekstowego dla komentarza (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak skalowania dużych obrazów w artykułach bazy wiedzy (Helpdesk). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak grupowania po godzinie danych z monitoringu WWW w panelu 'Mój widok' (Użytkownicy). [StatlookWeb]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Statlook.Master.Common.Editors.BaseEditForm.<m_ctlMenuView_DelayedFocusedNodeChanged>d__81.MoveNext() : 'System.NullReferenceException' (All).[Master]
 • Usunięcie przyczyny błędu: Brak danych w raporcie 'Użycie programów', jeżeli wyłączona opcje 'Pokaż komputery' (Oprogramowanie). [StatlookWeb]
Podziel się tym artykułem

Najnowsze wpisy

5 powodów dla których Twoja firma potrzebuje systemu helpdesk

System helpdesk jest nieodzownym narzędziem pracy każdego administratora IT. Pozwala on na natychmiastową reakcję informatyka w przypadku, gdy pojawia się ...

Więcej
Narzędzia dla Administratorów IT

Każdy Administrator IT powinien posiadać Narzędzia do: Zarządzania Sprzętem, Oprogramowaniem, Monitorowania Użytkowników i Helpdesku..

Więcej
Bezpieczeństwo kluczowych danych w praktyce

Bezpieczeństwo kluczowych danych w praktyce - blokowanie nośników wymiennych i kontrola aktywności użytkowników 20 kwietnia 2016, Centrum Konferencyjne Bu...

Więcej
Oprogramowanie dla Twojego Biznesu

Jest to jeden z podstawowych elementów zarządzania infrastrukturą informatyczną. Polega na spisaniu faktycznego stanu posiadanego sprzętu komputerowego ora...

Więcej
Zarządzanie Licencjami

Licencja oprogramowania to umowa zezwalająca na korzystanie z aplikacji komputerowej, która zostaje zawarta pomiędzy właścicielem praw autorskich do aplika...

Więcej
Zdalny pulpit

Zdalny pulpit, inaczej zdalny dostęp do komputera użytkownika, jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez administratorów IT w codziennej pracy. ...

Więcej
Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Danych Osobowych (ADO), jest każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe. Decydując o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, pe�...

Więcej
Rozważny pracodawca, czyli jak w cywilizowany sposób, i zgodnie z polskim prawem, sprawdzać pracowników zdalnych?

Mówi się, że praca zdalna niesie za sobą same korzyści. Nie trzeba tracić czasu na stanie w korkach, można pozwolić sobie na większą elastyczność...

Więcej
IT w służbie zdrowia

Informatyzacja służby zdrowia to bardzo ważne zagadnienie, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie infrastrukturą IT. Mimo, iż cyfryzacja ośrodków zdrowi...

Więcej
Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2002-2022
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram